DE ROL VAN WARRANTS BIJ JE LENING

DE ROL VAN WARRANTS BIJ JE LENING

We leven in een kennis economie. MijnFunding stelt haar kennis en ervaring ten dienste van haar klant, de ondernemer. Deze kennis en ervaring heeft betrekking op het succesvol plaatsen van een lening of obligaties. Hierbij horen ook financiële technieken die in het grootbedrijf en internationale ondernemingen zijn ontwikkeld en worden gebruikt. MijnFunding opent voor jou deuren naar het gebruik en toepassingen van die kennis en technieken. In dit artikel behandelen wij warrants.

Geef je investeerder extra voordelen

Tegenover het risico dat de investeerder mogelijk de inleg of deel van zijn investering in de aankoop van jouw bedrijfsobligaties verliest, compenseer jij de investeerder met een uitstekend rendement. Dit hoge rendement (de rente is vaak 6%, 7% of 8%) is grotendeels een premie vanwege het risico. Wat als jij je investeerder naast een mooie rente nog iets extra’s biedt? Bijvoorbeeld extra rendementskansen door het geven van een exclusief voordeel. Hoe meer voordelen en compensaties je de investeerder biedt, hoe groter de kans dat je funding campagne een groot succes wordt.

Warrants is zo’n extra voordeel dat jij je investeerders zou kunnen bieden. Door het verzilveren van warrants kan de investeerder namelijk extra rendement halen of zijn inleg zelfs verdubbelen of vermenigvuldigen zonder dat jij hiervoor de rekening betaalt.

Wat zijn warrants?

Een warrant is het recht om tegen een vastgestelde prijs op of voor een vastgestelde termijn een aandeel te kopen.

Hiermee lijkt de warrant op een optie op aandelen of certificaten maar er zijn drie verschillen.

  1. Een warrant wordt door het bedrijf zelf uitgegeven. Dit in tegenstelling tot een optie die wordt uitgegeven door een beurs of marketmaker. Alleen de investeerder en de broker/beurs profiteert in zo’n geval, niet de onderneming.
  2. Om de aandelen (of aandelen op certificaat) te leveren worden nieuwe aandelen door het bedrijf uitgegeven. (Bij opties zijn dit bestaande en/of genoteerde aandelen).
  3. Een warrant kan een langlopend recht zijn en wel 50 jaar lopen. (Opties hebben vaak korte looptijden van enkele dagen of weken, in sommige gevallen maanden of jaren).

Een bedrijf kan warrants uitgeven tegen een uitgiftekoers. Dit kan geld opleveren voor het bedrijf en/of investeerders of medewerkers binden aan het bedrijf.

Een warrant kan meer waard worden als de prijs van een aandeel een hogere waarde heeft bij verkoop dan het recht tegen het aandeel met de warrant gekocht mag worden. Zo ontstaat een koerswinst op de warrant.

Waarom warrants uitgeven?

Een warrant is het recht om tegen een vastgestelde prijs op of voor een vastgestelde termijn een aandeel te kopen. Waarom zou een onderneming warrants willen uitgeven?

Een warrant is een soort pre-sales. Een uitgevende instelling (onderneming) kan door de uitgifte van warrants een koperspubliek opbouwen voor haar nog uit te geven aandelen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Stel een ondernemer heeft nu 10.000 aandelen en wil in de toekomst nog eens 10.000 aandelen uitgeven tegen € 100 per aandeel. Dan kan de ondernemer nu al aan zijn investeerders warrants verkopen.

Aan de warrant zit een eerste recht van levering van aandelen, eventueel een exclusief recht. Iemand die aandelen wil kopen van de betreffende onderneming moet dus warrants in handen krijgen en inleveren.

De houder van zo’n warrant kan dus een voordeel gaan genieten. Die kans en dat recht heeft een waarde. De uitgevende instelling (onderneming) kan dus een bedrag vragen tegenover de uitgifte van een warrant, een uitgiftekoers. De opbrengst hiervan is voor de onderneming.

De uitgiftekoers van deze warrants wordt vaak bepaald door de uitgevende instelling of inschatting van de kans hoeveel de aandelen meer waard worden dan de plaatsingskoers van het aandeel, in dit voorbeeld € 100. Bij uitgifte van de warrants vond de ondernemer € 100 per aandeel redelijk. De warrant is niets waard als het uit te geven aandeel onder de € 100 ligt. Na enkele jaren kan de waarde van zo’n nieuw uit te geven aandeel evengoed veel hoger liggen en € 150 of € 300 waard zijn. Dan kunnen de warrants vermenigvuldigen of zelfs vele malen vertienvoudigen in waarde.

Uiteraard is het uitgangspunt van alle betrokken partijen dat de lening of obligatie met rente stipt op tijd wordt terugbetaald. Bijna altijd gebeurt dit. Statistieken echter tonen aan dat er altijd een relatief klein percentage van de ondernemers niet in staat is de volledige lening af te lossen, vaak door externe factoren. Per lening gezien loopt de investeerder zelfs het risico zijn hele inleg te verliezen. Overigens is hier alleen maar sprake van als vanaf dag één niet wordt afgelost en geen rente wordt betaald.

Het is voor zowel de ondernemer als de investeerder van belang dat er een duurzame relatie ontstaat en dat het vertrouwen in de ondernemer en onderneming groeit. Voor de ondernemer leidt dit vertrouwen tot meer werkkapitaal en voor de investeerder betekent dit een top-rendement.

Warrants in combinatie met obligaties

Warrants kunnen een belangrijke en nuttige rol te spelen bij het plaatsen van je lening of obligaties. Het is een ideale compensatie voor de risico’s die de investeerder neemt. Je maakt het voor de investeerder aantrekkelijker om te investeren in je obligatielening.

Wat maakt warrants interessant?

Wij geven een voorbeeld hoe jij warrants kan uitgeven. Jouw warrant-uitgifte is het recht om een aandeel op certificaat van je onderneming te kopen tegen € 100. De uitgifte van nieuwe aandelen wordt binnen 5 jaar verwacht (voor ultimo 2024). De koopprijs van een warrant is € 10. Als de prijs bij uitgifte minder is dan € 100 is de warrant op dat moment dus niets waard. Komt de waarde bij uitgifte of daarna boven de € 100 dan wordt de warrant meer waard.

Door de warrants te verkopen of te converteren (om te zetten in de aankoop van aandelen) ontstaat voor de houder van de warrant de mogelijkheid op het verzilveren van extra rendement. Deze rendementen kunnen substantieel oplopen. Er bestaat geen verplichting tot afname van aandelen voor de houder van een warrant.

Stel je geeft bij elke obligatie van € 1.000 zonder kosten of investering 10 warrants op een aandeel op certificaat van je onderneming. Deze hebben een aankoopwaarde van € 10 per warrant, dus in totaal € 100. Door deze aan je obligatiehouder te geven begin deze dus al met een 10% bonus op de obligatie (10 warrants à € 10). Bij een latere uitgiftekoers van € 200 per aandeel op certificaat kan de houder met 10 warrants dus nog eens € 1.000 rendement verzilveren, dat is 100% extra rendement op een obligatie van € 1.000. Dit rendement voor je investeerder kost je als uitgever van de warrants en de obligatie geen ‘out-of-the-pocket-money’.

Wat betekent het voor jou als ondernemer?

Door de uitgifte van warrants stel je als doel om binnen (laten wij zeggen) 5 jaar aandelen op certificaat uit te geven. Het stemrecht op deze aandelen is beperkt en beïnvloed dus niet je beleid. Je brengt de aandelen alleen uit als de koers € 100 is dus dat elk aandeel minimaal € 100 oplevert. Dat kan dus veel meer zijn. Met betrekking tot een beperkt aantal aandelen geef je reeds nu het recht om dan een aandeel te kopen voor € 100, ook al is het aandeel op certificaat op dat moment meer waard.

Zo kun je bijvoorbeeld binnen 5 jaar van plan zijn om 10.000 aandelen ad € 100 te plaatsen om zo met € 1.000.000 het eigen vermogen te versterken of een deel van de waarde-ontwikkeling van je onderneming te realiseren. Voor elke warrant kun je bijvoorbeeld € 10 vragen. Dit bedrag gaat de naar de onderneming.

Indien je een obligatielening plaatst van 250 obligaties van € 1.000 kun je per obligatie 10 warrants op een aandeel op certificaat aanbieden. Hiermee geef je 250 x 10 = 2.500 warrants weg. Indien het aandeel straks meer dan € 100 waard is weet je bijna zeker dat je er al 2.500 aandelen op certificaat ad 100 of wel € 250.000 kunt plaatsen om de houder van deze warrants rendement realiseert bij het verzilveren ervan. In de loop van 5 jaar kun je zo bijvoorbeeld € 1.000.000 aan obligaties leveren en weet je dat je ook een kopers publiek opbouwt voor je toekomstige aandelenuitgifte ad € 1.000.000.

De hierboven vermelde bedragen en aantallen zijn slechts voorbeelden. De verhoudingen tussen dan bestaande aandelen en nieuw uit te geven aandelen zijn niet verwerkt. Wil je meer weten over financiële technieken om je startup of scale-up een solide basis te geven voor groei? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken op vrijblijvende basis de mogelijkheden voor jou en jouw plannen.


Maak een afspraak
Lees verder.

INFORMATIECENTRUM

MijnFunding is gevestigd in het
Groot Handelsgebouw in Rotterdam

Algemene voorwaarden

Verwerkersovereenkomst

Privacy Verklaring

MIJNFUNDING

Stationsplein 45
Postbus 710
3000 AS Rotterdam
+31 (0)85 06 02 114
info@mijnfunding.nl