9 TIPS ALS JE WILT LENEN BIJ EEN BANK

Je bent startende ondernemer m/v. Je hebt een mooi product en plan. Maar er moet geïnvesteerd worden. Waar haal jij je jij je zakelijk lening en krediet vandaan? De bank is één van de mogelijkheden als het gaat om zakelijke financiering. Wat zijn de 9 tips die je mee kunt nemen als je bij een bank of kredietinstelling (zoals bijvoorbeeld Swishfund) of via een intermediair (zoals bijvoorbeeld Credion, Financieringsgilde) bedrijfsfinanciering wilt van een bank. Nuttig om te voorkomen dat je onnodig jouw tijd en geld verspild.

1. De bank wijst je nagenoeg altijd af voor een bedrijfslening als je startende onderneming korter bestaat dan 2 jaar. De bank vindt het risico te hoog.

2. De bank wijst je nagenoeg altijd af als je niet winstgevend bent. De bank vindt het risico te hoog.

3. De bank eist zekerheden die circa 150% bedragen van hetgeen je wilt lenen. Ofwel op basis van je zekerheden kun je vaak niet meer dan 66% van de commerciële waarde van je zekerheden van de bank lenen.

4. De bank wil bijna altijd dat jij je rente en aflossing uit je huidige winst kunt voldoen. Zo niet wijst de bank je nagenoeg altijd af. Er wordt wel naar prognoses gekeken (die moeten ook positief zijn) maar mooie toekomstverwachtingen op papier zijn niet bepalend.

5. Voldoe je aan alle voornoemde eisen, dan eist de bank nagenoeg altijd dat jij je persoonlijk borg stelt voor de nakoming van je verplichtingen. Kom jij vanuit je onderneming je verplichtingen niet na dan word je in privé aangesproken. Niet zelden leidt dit tot een negatieve BKR registratie waardoor je het risico loopt jarenlang niet meer in aanmerking te komen voor een krediet, lease, creditcard en andere verplichtingen (huren, hypotheek, etc.).

6. Om aan alle eisen van de bank tegemoet te komen en alle informatie te kunnen verschaffen eist de bank vaak de begeleiding van een accountant. Hier zijn bijna altijd hoge kosten aan verbonden. Maak hier vooraf concrete afspraken over.

7. Goed om je te realiseren dat als je eenmaal een krediet van een bank hebt ontvangen en je zekerheden hebt afgegeven het bijna onmogelijk is zonder aanvullende zekerheden je krediet verder uit te breiden. De bank is immers sterk risicomijdend. Niet zelden beperken de leningvoorwaarden van de bank je ook in andere financieringsmogelijkheden buiten de bank (en vice versa).

8. Heb je tijdens de looptijd van je lening (al dan niet tijdelijk) problemen met de betaling van je rente en aflossing, krijg je direct te maken met de afdeling bijzonder beheer van de bank. In bijna alle gevallen betekent dit een renteverhoging met een risico-opslag, boetes en de kosten voor bijzonder beheer (mogelijk oplopend naar duizenden euro’s per maand). Je leningfaciliteiten worden stopgezet en geïncasseerd. Je staat feitelijk onder curatele. De bank int alles, het begin van het einde.

9. Als ondernemer neem je ondernemersrisico’s. Niemand biedt de ondernemer zekerheden. Toch eist de bank van de ondernemer zekerheid. Gelukkig loopt het vaak goed met het ondernemen maar niet altijd of niet altijd aan één stuk door. Besef dat je in diepe dalen kunt komen voor je hoge toppen bereikt. Houd hier in je optimisme rekening mee.

Besta je langer dan twee jaar, ben je winstgevend en kun je de vereiste zekerheden verstrekken dan is de bank vaak een voordelige oplossing als het gaat om krediet.

DE BANK LEENT JE GEEN GELD. WAT NU?

Wil de bank je niet het gewenste bedrag lenen? Je bent niet de enige. Een echte ondernemer wil niet bij de pakken neerzitten en de kansen in de markt missen. Als ondernemer wil je niet jarenlang financieel watertrappelen zonder vooruitgang. Gelukkig zijn er naast de bank alternatieve financieringsmogelijkheden die voor elke ondernemer bereikbaar zijn.

DE WET IS IN HET VOORDEEL VAN DE ONDERNEMER AANGEPAST

De ondernemer is het altijd verboden om het publiekelijk investeerders te benaderen voor werkkapitaal. Dat was alleen voor de banken. Maar vanaf 2008 lenen banken elk jaar aan steeds minder MKB ondernemers. Dit is geen willekeurige onwil maar de banken worden hier min of meer toe gedwongen vanuit Europese regel- en wetgeving. In 2017 is daarom op basis van Europese richtlijnen in Nederland de (WFT) wetgeving verruimd. Ondernemers mogen nu zelf via internet zich direct tot investeerders en het publiek wenden voor het lenen van werkkapitaal. Zonder crowdfundingplatformen met hun ingewikkelde credit checks. Dat maakt je onafhankelijk en biedt kansen. Veel ondernemers kennen deze mogelijkheid nog niet. Dat moet veranderen, vinden wij.

VOLDOENDE BEDRIJFSFINANCIERING VIA DIRECT-LENDING EN DIRECT-FUNDING

Wij maakten het in 2017 onze missie om ondernemers te helpen deze nieuwe kansen te benutten. Onderweg werden wij geholpen door geweldige mensen die onze missie ondersteunden. In samenwerking met specialisten wilden wij het vergroten van bedrijfsfinanciering voor de ondernemer zo makkelijk mogelijk maken. Dit vereist het samenbrengen van specialisme op het gebied van IT/ICT, wetgeving, juridische/contractuele zaken en marketing in een voor de ondernemer eenvoudig toe te passen product. En nu hebben wij in 2019 de oplossing klaar:

MijnFunding
Financieren wat de bank niet financiert


Maak een afspraak
Lees verder.

INFORMATIECENTRUM

MijnFunding is gevestigd in het
Groot Handelsgebouw in Rotterdam

Algemene voorwaarden

Verwerkersovereenkomst

Privacy Verklaring

MIJNFUNDING

Stationsplein 45
Postbus 710
3000 AS Rotterdam
+31 (0)85 06 02 114
info@mijnfunding.nl