3 augustus 2022

Wat is een obligatielening?We vertellen je in deze blog hoe een Funding-site het voor jou mogelijk maakt om eenvoudig online van meerdere investeerders te lenen tegen dezelfde voorwaarden en zo je onderneming te financieren

Wat is het verschil tussen een gewone lening en een obligatielening?

Een gewone lening wordt je verstrekt door één partij (bijvoorbeeld een bank, crowdfundingplatform of investeerder). Deze zegt “ja” of “nee” en stelt vaak strenge eisen met betrekking tot je omzet, cashflow, winst en last-but-not-least (privé) zekerheden.

Een obligatielening is een lening verdeeld in kleine stukjes. Die kleine stukjes heten obligaties. Hierdoor kunnen meerdere personen een obligatie van je kopen ofwel jou een lening verstrekken. Voor alle obligaties gelden dezelfde afspraken zoals de hoogte van de rente, aflossing en wanneer je die betaalt. Jij bepaalt het zelf.

Een voorbeeld: 

Stel je zoekt € 35.000 lening dan kun je 140 obligaties van € 250 uitgeven/lenen. Iemand die geld aan jou wil lenen kan kiezen hoeveel obligaties hij/zij afneemt. Neemt iemand één obligatie dan leent die jou €250. Neemt iemand anders 10 obligaties dan leent die jou 10 x € 250 = € 2.500. Neemt iemand een obligatie in mei dan gaat in mei de rente en looptijd lopen. Neemt iemand anders één of meerdere obligaties in september dan gaat per september de rente en looptijd lopen. Een ideale oplossing.

Rente en aflossing per obligatie

Omdat de obligatielening uit allemaal losse obligaties bestaat, kunnen die gespreid gedurende een periode (bijvoorbeeld maanden of jaren) worden uitgegeven. De rente en aflossing is voor elke obligatie (stukje lening) gelijk. Deze voorwaarden gaan voor de koper van een obligatie pas in als de obligatie is betaald aan de ondernemer.

Het verschil en het voordelen voor jou:

Het kan een erg groot voordeel zijn dat je niet van één enkele “ja” of “nee” afhankelijk bent. Zeker als je een ‘nee’ als antwoord krijgt. Een obligatielening kun je in de loop van de tijd aan 1.000 of meer mensen, vaak online, voorleggen. Een deel wacht nog even af maar een ander deel doet voor een stukje mee. Onder deze investeerders zijn er mensen die later meer willen investeren, soms tot hele grote bedragen. Je kunt steeds opnieuw groepen van mensen benaderen.

Een ander groot voordeel van een obligatielening is het gespreid lenen zodat je geen rente hoeft te betalen over geld wat je nog niet gebruikt. Je geeft zoveel obligaties uit als je nodig hebt voor je financiering.

Een derde belangrijk voordeel is dat jij de voorwaarden bepaalt die voor jou goed haalbaar zijn. Je bepaalt zelf de totale hoogte van je lening (geld wat je nodig hebt), de rente, hoe en wanneer je aflost. Je kunt het zelfs koppelen aan het leveren van je producten of diensten. Jij bepaalt zelf of je zekerheden biedt en zo ja welke zekerheden.

Door deze structuur is de obligatielening uitstekend geschikt om met je mee te groeien. Je bouwt je eigen kring van investeerders (fans) op. Dit is een community die je stukje bij beetje uitbreidt en op de hoogte houdt, onder meer via nieuwsbrieven en eventuele aanbiedingen. Nagenoeg iedere succesvolle ondernemer en grote onderneming is voor een belangrijk deel op deze wijze opgebouwd en groot geworden (groeien kan nu eenmaal niet of zelden via bankleningen).

Jouw Funding-site:

Jouw Funding-site zorgt ervoor dat iedereen online simpel obligaties van jou kan (kopen) afnemen en betalen (dus geld aan jou lenen). Alles is goed en veilig (gecertificeerd) geregeld. Het geld komt rechtstreeks op jouw bankrekening binnen. Je brochure en obligatieleningvoorwaarden zijn helder en hiervoor stemt de investeerder online mee in. Alle AFM zaken zijn uiteraard goed voor jou geregeld.

Verder geven wij je tips en adviezen vanuit best practices waar jij je investeerders kunt vinden en hoe je ze informeert. Uiteraard leveren wij je ook de ‘tools’. Dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger.

Jouw werkkapitaal

In het nieuwe normaal en de 1,5 meter economie zal deze vorm van financieren voor vele ondernemers de belangrijkste en in sommige gevallen de enige manier zijn om werkkapitaal te verkrijgen. De Funding-Site past in een moderne tijd waar steeds meer directe lijnen ontstaan en tussenschakels wegvallen.

Andere berichten

Uit de kennisbank