ONDERNEMEND INVESTEREN MET EEN MOOI RENDEMENT

EEN GROEIMARKT

Direct-Funding is de Funding innovatie van 2020 en biedt voor ondernemers en investeerders nieuwe mogelijkheden. Beide partijen profiteren van een rechtstreekse relatie. Dit is een groeimarkt.

FUNDING-INVESTOR

Met Funding-Investor obligaties investeer je direct in Funding-Website en in deze groeimarkt. Zo lever je als Funding-Investor een belangrijke bijdrage én ontvang je een mooi rendement met zekerheden.

CONTANTE UITKERING

Er zijn drie Funding-Investor obligaties. De één met 4 contante uitkeringen per jaar, de ander na de looptijd. Een derde obligatie biedt rendement op kleine saldi. Kies de obligatie die bij jou past of stel een mix samen van de verschillende obligaties.

 • Funding-Investor Obligaties A
 • 8%per jaar
 • Rente 8% per jaar (2% per kwartaal)
 • Aflossing en rente na 60 maanden
 • Geregistreerd pandrecht als zekerheid
 • € 250 per obligatie
 • {{content-6}}
 • {{content-7}}
 • {{content-8}}
 • {{content-9}}
 • {{content-10}}
 • {{content-11}}
 • Funding-Investor Obligaties B
 • 6%per jaar
 • Rente 6% per jaar (1,5% per kwartaal)
 • Uitbetaling rente en aflossing per kwartaal
 • Geregistreerd pandrecht als zekerheid
 • € 1.000 per obligatie
 • {{content-6}}
 • {{content-7}}
 • {{content-8}}
 • {{content-9}}
 • {{content-10}}
 • {{content-11}}
 • Funding-Investor Obligaties C
 • 4%per jaar
 • Rente 4% per jaar (1% per kwartaal)
 • Aflossing na opzegtermijn van 1 maand
 • Alleen voor herinvestering van aflossing en rente.
 • € 1 per obligatie
 • {{content-6}}
 • {{content-7}}
 • {{content-8}}
 • {{content-9}}
 • {{content-10}}
 • {{content-11}}

STABIELE BRON

De Funding-Website Memberships leveren een maandelijkse cashflow. Uit deze Membership fee’s worden je rendement en aflossing gedekt en voldaan. Een stabiele bron.

BREDE SPREIDING

De rente en aflossing op de Funding-Investor obligaties is gedegen gespreid over vele klanten en ondernemers. Dit minimaliseert de risico’s.

PANDRECHT

Een Funding-Website Membership loopt 12 maanden of langer. Op de Funding-Website Membership fee’s is een pandrecht gevestigd en eigendom van de Funding-Investor obligatiehouders, geregistreerd bij de belastingdienst.

JE EIGEN FUNDING-INVESTOR WEBPAGE

ONLINE JE OVERZICHT

Funding-Website biedt je een eigen Funding-Investor webpage. Zo zie je direct het saldo van je obligaties, rente en meer. Ook het storten en opnemen is simpel via je eigen webpage. Zie een voorbeeld van een Funding-Investor webpage.

WAAROM FUNDING-INVESTOR?

De rente bij banken is historisch laag. De aandelenmarkten worden alleen maar heftiger. Investeren in Funding-Investor obligaties is een uitstekend alternatief. Je weet je verzekerd van een stabiel rendement met pandrecht als zekerheid.

EEN BEPERKTE PLAATSING

De uitgifte van deze Funding-Investor Obligaties is relatief beperkt. De eerste uitgifte en plaatsing zal in totaal slechts €100.000 bedragen. Er is animo voor deze obligaties. Je kunt daarom nu al reserveren inschrijven want vol is vol.

GEEN PROSPECTUSPLICHT, TOCH DOEN WIJ DAT

Klik hier boven

Klik op het ‘full screen’ logo  rechts onder in de hoek en ons informatiememorandum verschijnt beeldvullend in je scherm.

Je kunt ons informatiememorandum ook downloaden.

INFORMATIE-MEMORANDUM

Als uitgevende Instelling van obligaties, vallen wij onder toezicht van de AFM. Ook zonder een goedgekeurd Prospectus en werkend onder de wettelijke vrijstellingsregeling conform artikel 53 lid 2 Wft, houdt de AFM wel degelijk, en terecht, toezicht op de Uitgevende Instelling, alsook op alle bedrijven welke Obligaties uitgeven. Het enige verschil is dat een Prospectus door de AFM vooraf moet worden goedgekeurd, maar een Informatiememorandum, met dezelfde tekstuele inhoud, niet. Het voordeel van een Informatiememorandum voor de Uitgevende Instelling zijn de enorme kosten en tijdsbesparing van een langdurig AFM-goedkeuringstraject. Deze kosten wegen niet op voor beoogde obligatieleningen tot € 5.000.000,- of minder. Het Informatiememorandum en bijlagen, waaronder een door AFM voorgelegd document, voorziet in een transparante en aan wettelijke bepalingen/richtlijnen getoetste criteria. Dit Informatiememorandum en bijlagen heeft MijnFunding gemeld en ter inzage gegeven aan AFM. Indien het Informatiememorandum niet voldoet aan de gestelde eisen en/of de Uitgevende Instelling houdt zich niet aan de verstrekte Informatie, zal AFM ingrijpen. MijnFunding heeft geen prospectusplicht, maar toch doen wij dit.

INFORMATIECENTRUM

MijnFunding is gevestigd in het
Groot Handelsgebouw in Rotterdam
Algemene voorwaarden
Privacy Verklaring

MIJNFUNDING

Stationsplein 45
Postbus 710
3000 AS Rotterdam
+31 (0)85 06 02 114
info@mijnfunding.nl